onsdag 26 december 2012

Nytt år - kan det få bli BARNENS ÅR?
Ett intensivt och lärorikt år lägger sig snart till vila, talet 2012 lägger sig till vila men, dess innehåll bär jag med mig in i 2013. Jag önskar att FRAMTIDEN skall lysa  för de som är barn och unga, det är med det i fokus jag nu skriver detta. Inte för att jag tycker att något annat är oviktigt.
Jag har samlat mycket så många intryck under detta år, mött så många olika verkligheter bevittnat så många önskningar, förhoppningar och krafter och på nåt sätt så gav Lars H Gustafsson en puff med den utomordentligt viktiga debattartikel i en artikel serie om tre i GP på julafton 2012, sid 38. ”Känn stolthet – men stäng inte dörren”
Han lyfter som jag tänker en viktig aspekt i synen på olikhet som tillgång. Han lyfter de rädslor och förakt som uppstår i mötet med det som är olikt – Att en assimilations kultur varit rådande och gjort att vi gått miste om mycket eftersom vi eftersträvar och premierar det som är lika, det som är som är vår norm. Läs och grunna! Finns på nätet och där kan ni också se vilka åsikter och reaktioner som framkommit efter artikeln, det skapar en bitter eftersmak.Han avslutar sin artikel med att lyfta upp barnkonventionen för att belysa hur man kan arbeta aktivt med grundprincipen allas lika värde.

”Principen innebär att jag aldrig kan göra anspråk på en rättighet för egen del utan att samtidigt göra vad jag kan för att garantera att alla andra ska få del av samma rättighet”


 Ett annat intryck som jag bär med mig är mötet med en nioåring som uttryckte att:

”nio år är en bra ålder, inte äldre – då blir det så mycket krav”
– Är det så det  skall kännas när man är nio år?

Min förhoppning inför 2013 är:
  • Att barn får uppleva att sitt värde som medborgare, att man hör till och är viktig men också att kamrater, grannar de man möter på stan är viktiga och har ett värde.
  • Att barn möter vuxna som gestaltar de värden som inbegriper en demokrati och som lever som de lär
  • Att barn slipper mätas, testas, jämföras och bedömas av ett system som premierar ett sätt, en väg och där misslyckande synliggörs.
  • Att barn får erfara och uppleva att styrkan sitter inuti och att inget är omöjligt.
  • Att barn/unga kittlas in i lärandet via sin nyfikenhet och av pedagoger och lärare som skapar goda sammanhang för möten och erbjuder spännande lärande miljöer och sammanhang
Jag önskar att alla får möjlighet att känna kraften i lärande som något lustfyllt, att det är lustfyllt att kunna. Men också att det är lustfyllt att vara barn och vara den person man är.

Jag tänker att lärar rollen är under förändring och då pågår de en del slitningar. Man vill hålla fast i det invanda det som man känner till . Ledare vill förbättra sina resultat och tar till gamla trick och då kan det innefattas av betyg i lägre åldrar, mätningar,mallar, strukturer, disciplin, tester osv.

Känner att jag vill ta med detta citat in i 2013 -
Anne - Marie Körling har satt ord på en del om vad en skicklig lärare åstakommer i sin praktik :
"Det gäller att förstå barnets intentioner, se rätt och ställa sig nyfiken till det faktum att barnet är nyfiket och närmar sig lärande som kan bli möjligt. Det pedagogiska tittandet handlar om att se i samma riktning som barnet och översätta det till lärandemöjligheter"
 
Nu ler Vygotski sid 46 Anne-Marie Körling
Tack alla som är med och försöker bidra till detta jag är övertygad om att det gör skillnad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar